על אודות רכישת מינוי גיליונות קודמים צור קשר
  חיפוש
גיליון 4 | תשע"ד 2013
גיליונות אחרונים

גיליון 4 | תשע"ד 2013

פתח דבר גישה חופשית
PDF
נפתלי רוטנברג
אבי הכלה עבר עם הרב מסדר הקידושין על רשימת המתכבדים בברכות תחת החופה: הרב הראשי האשכנזי, הראשון לציון – הרב הראשי הספרדי, ראש ישיבה פלונית, שר מטעם המפלגה הדתית וכן הלאה.
"אף אחד לא מברך מצד החתן", תמה הרב. אבי הכלה נע במקומו באי־נוחות והלך לברר. הכלה – בת לאחת המשפחות המיוחסות בציונות הדתית; החתן – מצפון אמריקה, תלמיד לרבנות...
מסה
מדינת היהודים כשמחת עניים
PDF
זאב צחור
מאמרים
שבוי שנפדה: אופני התקבלותו של היינריך היינה בעברית
PDF
נעמה רוקם
"לחשוב בגרמנית":צמתים לשוניים בכתיבתו של פרימו לוי
PDF
מוריי באומגרטן
ההופעה השנייה של ר' מנחם מנדל שניאורסון: שובו של המשיח במשנת חב"ד בעידן הפוסט־שניאורסוני
PDF
אלון דהן
יחסי יהדות-אסלאם ביצירתן של שלוש אמניות דתיות
PDF
דוד שפרבר
סקירות ספרים
זלמן גרדובסקי, בלב הגיהינום: יומנו של אסיר וממנהיגי מרד הזונדרקומנדו באושוויץ
PDF
דרור בונדי
דוד סורוצקין, אורתודוקסיה ומשטר המודרניות: הפקתה של המסורת היהודית באירופה בעת החדשה
PDF
מיכאל הד
English
Naftali Rothenberg
Preface
PDF
Abstracts
PDF
קול קורא למשלוח ספרים חדשים לסקירה
בתי הוצאה לאור, חוקרים, הוגים ויוצרים מוזמנים לשלוח לשולחן המערכת ספרים בעברית ובלועזית שראו אור בעת האחרונה, הנוגעים למכלול תחומי התרבות והזהות היהודית בזמננו.

על ספרים שיימצאו מתאימים תיכתב סקירה שתפורסם בכתב העת.

הכתובת למשלוח ספרים:
דפנה שרייבר, מערכת זהויות ‒ כתב עת לתרבות ולזהות יהודית,
מכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4070 ירושלים 91040

המערכת אינה מחזירה ספרים לשולחיהם.