על אודות רכישת מינוי גיליונות קודמים צור קשר
  חיפוש
גיליון 6 | תשע"ה 2015
גיליונות אחרונים

גיליון 6 | תשע"ה 2015

פתח דבר גישה חופשית
PDF
נפתלי רוטנברג
בזמן ההמתנה לרעותה אשתו בלובי של המלון, לא יכול אילן להימנע מלהאזין לשיחתם של שלושה
גברים צעירים עבדקנים שהיו רכונים על ספריהם.
"התחילו כבר ‘יבמות' בדף היומי״, מלמל לעצמו.
" 15 נשים פטורות ופוטרות את צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום״, קראו בשולחן הסמוך. ככל שניסו להסביר הלכו והסתבכו עם סוגיות הקִרבה במשפחת היבמה. <...
מסה
על מטה-היסטוריה והשואה
PDF
גרשון גרינברג
מאמרים
האורתודוקסיה כרב־מערכת פסידו־אבולוציונית: האורתודוקסיה הקיצונית כמקרה בוחן
PDF
מנחם קרן-קרץ
חילוניות ולאומיות: השיח ההלכתי על פורקי עול ההלכה בהקשר הציוני-דתי
PDF
אריה אדרעי
ונזכור את עצמנו: מקום ומקומיות בטקסי יום הזיכרון בקיבוץ נירים
PDF
ענת מרלא-חפץ
רב שיח
נישואים אזרחיים בישראל
PDF
רות הלפרין-קדרי (עורכת)
שירין בטשון
מרק וושופסקי
דוד סתיו
רות גביזון
סקירות ספרים
גדעון אביטל-אפשטיין, 1973 – הקרב על הזיכרון: מלחמת יום הכיפורים – מלחמה שאף פעם לא די לה
PDF
גד קרויזר
דן אבנון, מרטין בובר: הדיאלוג הנסתר
PDF
יהוידע עמיר
English
Naftali Rothenberg
Preface
PDF
Abstracts
PDF
קול קורא למשלוח ספרים חדשים לסקירה
בתי הוצאה לאור, חוקרים, הוגים ויוצרים מוזמנים לשלוח לשולחן המערכת ספרים בעברית ובלועזית שראו אור בעת האחרונה, הנוגעים למכלול תחומי התרבות והזהות היהודית בזמננו.

על ספרים שיימצאו מתאימים תיכתב סקירה שתפורסם בכתב העת.

הכתובת למשלוח ספרים:
דפנה שרייבר, מערכת זהויות ‒ כתב עת לתרבות ולזהות יהודית,
מכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4070 ירושלים 91040

המערכת אינה מחזירה ספרים לשולחיהם.