על אודות רכישת מינוי גיליונות קודמים צור קשר
  חיפוש
גיליון 5 | תשע"ד 2014
גיליונות אחרונים

גיליון 5 | תשע"ד 2014

פתח דבר גישה חופשית
PDF
נפתלי רוטנברג
לידי חסיד צעיר, שחי בעיירה קטנה בפולין במאה התשע־עשרה, התגלגל ספר שעורר בקרבו
שאלות נוקבות על כל מה שהאמין בו. בעקבות הקריאה בספר הוא הגיע למסקנה שאינו מאמין
עוד באל, ובוודאי לא בהתגלותו למשה, לנביאים או לאדמו"ר. הוא חדל מלפקוד את בית הכנסת,
גילח את פאותיו ואת זקנו וקיצר את הקפטן. מכאן ואילך החל לקרוא בשקיקה ספרים מודרניים <...
רב שיח
התלמוד: האם ללמדנים בלבד?
PDF
סוזן לאסט סטון
דניאל בויארין
רות קלדרון
הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
ז'ואל הנסל
עמנואל לוינס
אריאל פורסטנברג
מאמרים
תגובתו של "איש האמונה הבודד" לתורת "אני—אתה": בין מרטין בובר לרב סולובייצ'יק
PDF
ניחם רוס
נשים ברבנות וסמיכת נשים: היסטוריה, אתגרים ואופקים
PDF
דליה מרקס
עולם מעגלי, עולם ישר זווית: בין תל חצור לקבר חוני המעגל
PDF
אורין שחר
אלונה נצן-שיפטן
"אבל כאן הוא ביתנו": חוזרים בתשובה והפרטת החילוניות בקיבוץ הלא דתי
PDF
לי כהנר
נסים ליאון
סקירות ספרים
מיכאל בן אדמון, "מרד ויצירה בהגות הציונות הדתית: משה אונא ומהפכת הקיבוץ הדתי"
PDF
גילי (מבצרי) זיוון
דוד אלנסון ודניאל גורדיס, "ברית אמונים: גיור, הלכה ומדיניות קהילתית בספרות השו"ת במאה ה-19 ובמאה ה-20"
PDF
נתנאל פישר
English
Naftali Rothenberg
Preface
PDF
Abstracts
PDF
קול קורא למשלוח ספרים חדשים לסקירה
בתי הוצאה לאור, חוקרים, הוגים ויוצרים מוזמנים לשלוח לשולחן המערכת ספרים בעברית ובלועזית שראו אור בעת האחרונה, הנוגעים למכלול תחומי התרבות והזהות היהודית בזמננו.

על ספרים שיימצאו מתאימים תיכתב סקירה שתפורסם בכתב העת.

הכתובת למשלוח ספרים:
דפנה שרייבר, מערכת זהויות ‒ כתב עת לתרבות ולזהות יהודית,
מכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4070 ירושלים 91040

המערכת אינה מחזירה ספרים לשולחיהם.